Brankári
Tomáš
Bábsky
Útočníci
Patrik
Bartoš
Erik
Kertis
Obrancovia
Jakub
Bolješik
Matej
Pišoja
Marek
Svetlík
Záložníci
Martin
Legiň
Martin
Michalka
Ondrej
Trandžík